RIP - Tháng 11-2018

THÁNG 11

XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Nguyễn Thị Tĩnh

16/11/1970

 

Anna

Tính

16/11/1972

Hộ tu

Anna

Ng.T.Lành (Quyến)

18/11/1985

 

Anna

Na (Tỉnh)

11/11/1988

Hộ tu

Maria

Nguyễn T. Nhường

14/11/1988

 

Maria

Đào T. Tháp (Đức)

11/11/1994

 

Anna

Phạm Thị Na

01/11/2002

 

Maria

Đào Thị Bảo Hiển

23/11/2013

 

Giuse M.

Trịnh Như Khuê

28/11/1978

Hồng Y