Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

RIP - Tháng 10

THÁNG MƯỜI

    XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

 

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Quách Thị Mầu

05/10/1955

 

Maria

Nguyễn Thị Tin

26/10/1987

 

Rosa

Ngô Thị Quy

27/10/1987

 

Têrêxa

Đào Thị Phúc

16/10/1991

BT T. khởi

Anna

Ng. Thị Mát (Ơn)

26/10/2000

Bậc hứa

Maria

Ng. T. Minh Thiện

06/10/2012

 

Maria

Bùi Thị Hồng

01/10/2015

v