Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Mừng Lễ Thánh GioaKim và Thánh Anna song thân Đức Maria 26-07-2018

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

- Chị Trần Thị Nguyệt - Tổng Phụ Trách

- Chị Nguyễn Thị Phượng - Đặc Trách Nhà Mẫu Tâm

- Chị Nguyễn Thị Trinh  - Tổng Cố Vấn

- Chị Thân Thị Phương Linh - Giám Sư Học Viện

- Chị Vũ Thị Thúy Vân - Phụ tá Học Viện

- Chị Hoàng Thị Tấn - Phụ trách cộng đoàn Betania

- Chị Nguyễn Thị Nguyện - Phụ trách cộng đoàn Mỹ Động

- Chị Phạm Thị Thúy Lộc - Phụ trách cộng đoàn Sao Mai

- Chị Vũ Thị Thu Nga - Phụ trách cộng đoàn H'neng

- Chị Nguyễn Thị Sang - Phụ trách cộng đoàn St. Rémi

- Chị Nguyễn Thị lành - Nhà Mẫu Tâm

- Chị Nguyễn Thị Lan - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Chu Thị Vĩnh - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Lược - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Cao Thị Liên - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Kim Tân - Cộng đoàn Xuân Trường

- Chị Cao Thị Lý - USA

- Chị Nguyễn Thị Phước - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Vũ Tuyết (Nữ) - Cộng đoàn Tân Phú

- Chị Nguyễn Kim Liên - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Xuân Chữ - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Vũ Thị Hoa - Cộng đoàn Sao Mai

- Chị Phạm Thị Ngọc Lan - Cộng đoàn Tân Phú

- Chị Đinh Thị Xuân Dung - Đại diện Đăk Lua

- Chị Phạm Thị Hường - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Lê Thị Đào - Cộng đoàn Thủy Giang

- Chị Phạm Thị Mai - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Phạm Thị Tuyến - Cộng đoàn Giang Điền

- Chị Lý Thị Bạch Yến - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Kim Nguyệt - Cộng đoàn An Bình

- Chị Lê Thị Bích Hằng - Cộng đoàn Kim Bích

- Chị Nguyễn Thị Phượng - Cộng đoàn Hải Phòng

- Chị Nguyễn Thị Thủy - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Kim Loan - Cộng đoàn St. Rémi

- Chị Hoàng Thị Xuân - Cộng đoàn Pháp

- Chị Đặng Thị Kim Anh - Cộng đoàn Phú Hiệp

- Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Cộng đoàn Betania

- Chị Trần Thị Út Đào - Nhóm Tín Nghĩa

- Chị Mạc Thị Lan - Cộng đoàn Lãm Hà

- Chị Phạm Thị Minh Lý - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Phạm Thị Mỹ Dung - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Oanh - Cộng đoàn Thánh Linh

- Chị Phạm Nguyễn Thanh Xuân - Cộng đoàn Kẻ Sặt

- Chị Vũ Thị Nguyệt - Cộng đoàn Thuận Hòa

- Chị Trương Thị Anh Đào - Cộng đoàn Hồng Đào

- Chị Trần Thị Kiều hạnh - Cộng đoàn Hồng Đào

- Chị Nguyễn Thị Thanh - Cộng đoàn Hồng Đào

- Chị Hoàng Thị Tuyền - Cộng đoàn Hồng Đào

- Chị Hồng oanh - Cộng đoàn Hồng Đào