Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Hồng Ân Thánh Hiến 09-06-2018

Đức Giám mục thẩm vấn các ứng sinh

Kinh cầu Các Thánh

 Ứng sinh tuyên Khấn

Nhận nhẫn giao ước

Nhận Thánh Giá

Tôn vinh Thánh Giá

Gia nhập cộng đoàn