Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Hội dòng chúc mừng quý chị em mừng Kim Khánh, Ngân Khánh, Khấn Trọn đời và Khấn Lần đầu 2018

Các em Khấn lần đầu 2018

.               1. Em Maria Vũ Thị Lan

                2. Em Maria Huỳnh Thị Mai Anh

                3. Em Maria Nguyễn Thị Ngọc Hồng

                4. Em Maria Trần Thị Kiều Ánh

                5. Em Maria Nguyễn Thị Lan

                6. Em Maria Trịnh Thị Nguyệt

                7. Em Anna Nguyễn Thị  Hồng Oanh

Quý chị Khấn Trọn đời 2018

 1.  Chị Têrêxa Trà Thị Huệ
 2.  Chị Maria Ngô Thị Huế
 3.  Chị Têrêxa Nguyễn Thị Thủy
 4.  Chị M. Mad Nguyễn Thị Ngọc Yến
 5.  Chị Maria Trần Thị Hương
 6.  Chị Maria Trần Ng.T. Thanh Trang
 7.  Chị Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Vân
 8.  Chị Anna Mạc Thị Lan
 9.  Chị Maria Hoàng Thị Thiên Hương
 10. Chị Têrêxa Lã Thị Ánh Tuyết

Quý chị mừng Ngân Khánh Khấn dòng 2018

 1. Chị Anna Trần Thị Nguyệt
 2.  Chị Maria Trần Thị Bạch Yến
 3.  Chị Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Phương
 4.  Chị Anna Phạm Thị Thúy Lộc
 5.  Chị Têrêxa Vũ Thị Sâm
 6.  Chị Maria Đào Thị Mai Xinh

Quý chị mừng Kim Khánh Khấn dòng 2018

 1. Chị Anna Nguyễn Thị Lành
 2. Chị Têrêxa Phạm Thị Khen