Hình ảnh kỉ niệm ngày quý chị em Học Viện Khấn Tạm Lại 07-06- 2018