RIP - Tháng 05

THÁNG NĂM

                        XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Nguyễn Thị Phan

22/5/1974

 

Anna

Ng. T. Tháp (Tịnh)

31/5/1975

 

Anna

Nguyễn Thị Mát

02/5/1977

 

Têrêxa

Trần Thị Bích Vân

23/5/1998

 

Maria

Ng. Thị Sen (Sâm)

09/5/2002

 

Giuse M.

Trịnh Văn Căn

18/5/1990

Hồng Y