Nghi thức khấn tạm lại 08/06/2017

 

 

Các ứng sinh tuyên khấn

Chị Tổng phụ trách cám ơn Cha chủ tế

Quý chị em Học viện cám ơn Hội dòng

Hội dòng chúc mừng quý chị em  Ngân khánh khấn dòng, Khấn trọn đời và Khấn lần đầu .