Thánh Lễ Tạ Ơn và Nghi Thức Khấn Tạm Lại Năm 2016

LỄ KHẤN TẠM LẠI

HỘI DÒNG MẾN THÁNH GIÁ XUÂN LỘC

“Có phút giây nào đó Ngài đã gọi con bước đi,

Đi theo tiếng tình yêu hiến thân cho mọi người.

Có phút giây nào đó con đã chọn theo Ngài

Mặc giông tố trùng khơi, này đây xin bước theo Ngài”.

Trong khung cảnh tươi vui của một ngày mới, Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc hân hoan vui mừng khi đón nhận 57 chị em tuyên khấn lại, thánh lễ tạ ơn và Khấn Tạm lại được cử hành vào lúc 5g00’ sáng thứ năm, ngày 09.06.2016, do Cha Giuse Ngô Sĩ Đình - Nguyên Giám Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam chủ tế.

Tình yêu của quý chị dù nhỏ bé và bất xứng, nhưng Chúa vẫn ấp ủ từng người trong trái tim yêu thương của Ngài. Lời tuyên khấn của chị em lặp lại mỗi năm như thúc giục và mời gọi chị em đi sâu hơn nữa vào mối tương quan mật thiết với Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh, đối tượng duy nhất của lòng trí quý chị. Hôm nay đây, lại một lần nữa quý chị đã cầu nguyện và suy nghĩ chín chắn để can đảm quyết tâm mạnh mẽ hơn, dám phó thác đời mình cho Thiên Chúa trong sự trao hiến tình yêu và bày tỏ lòng trung thành qua giao ước thánh hiến. Xin cho hiến lễ cuộc đời quý chị được thiêu đốt cùng với hy tế thập giá và hy tế Thánh Thể của Chúa Giêsu, để cuộc đời quý chị mãi luôn vang lên bài ca yêu thương vì được Thiên Chúa tuyển chọn.

Trong bài chia sẻ lời Chúa hôm nay, cha Giuse gợi lại khung cảnh dân Do Thái reo hò vui mừng vì được Thiên Chúa ký kết giáo ước với Dân riêng Ngài chọn, cha nhắn nhủ chị em: “Quý chị em tuyên khấn không phải là chúng ta chỉ giữ một số điều khoản trong sách Hiến Chương của Nhà Dòng, điều này làm cho chúng ta cảm thấy ngại ngùng lo sợ trong các lời khấn. Giao ước mà Chúa mời gọi chúng ta là giao ước ký kết với một Thiên Chúa. Vì thế, lời khấn của chúng ta mới mang một giá trị và có ý nghĩa. Quý chị em long trọng nhắc lại lời giao ước, đó là một niềm vui vì chị em được Chúa thương nên chính Chúa ký giao ước với chúng ta, chứ không phải chúng ta ký giao ước với Chúa trong lời tuyên khấn. Do vậy mà lề luật chị em tuân giữ không phải là gánh nặng nhưng là đưa con người tới giao ước vì không thể có lề luật nếu không có giao ước. Lề luật làm cho chúng ta được tự do. Nhờ sức mạnh của Đức Giêsu Kitô Đấng cứu độ chúng ta, Đấng đã đến không phải để hủy bỏ lề luật nhưng để làm trọn lề luật, tức là Ngài mang sức mạnh cho những ai đi theo Ngài, để họ có đủ khả năng sống trọn giao ước. Chị em tin tưởng như thế để có thể can đảm tiếp tục chọn con đường thánh hiến, phụng sự Thiên Chúa và phục vụ Giáo hội trong ơn gọi Mến Thánh Giá Xuân Lộc.”

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương đong đầy niềm vui và hạnh phúc trong tâm hồn quý chị với một năm khấn mới, một tình yêu mới, mãnh liệt và hăng say trong Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh.

 

 T. T Hội dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc