Một số hình ảnh về lễ tổng kết năm học 2015 - 2016 _ Trường Mầm Non Tư Thục Bông Hồng 1