Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Rip tháng 09

THÁNG 09

                      XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Anna

Chi

06/9/1966

 

Maria

Hòa

22/9/1967

Hộ tu

Maria

Đỗ Thị Châm

29/9/1979

 

Anna

Phạm Thị Ngọt

29/9/1979

 

Maria

Nguyễn Thị Lệ

29/9/1979

 

Anna

Nguyễn Thị Thủy

29/9/1979

 

Maria

Trần Thị Ry

28/9/1981

 

Maria

Đào Thị Tiến

14/9/1984

 

Anna

Đào Thị An (Khen)

05/9/1996

 

Simon Hòa

Nguyễn Văn Hiền

05/9/1973

GM SG