Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Rip tháng 08

THÁNG TÁM

                         XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Maria

Ng.Thị Hồng (Cậy)

29/8/1970

 

Maria

Nguyễn Thị Ven

31/8/1976

Hộ tu

Maria

Nguyễn Thị Hiến

03/8/1991

Bậc hứa

Maria

Nguyễn Thị Thành

21/8/1996

 

Maria

Trần Thị Mến (Soi)

28/8/1997

 

Catarina

Nguyễn Thị Nghĩa

30/8/2000

 

Maria

Đoàn Thị Sa

08/8/2006