RIP - Tháng 01

THÁNG GIÊNG

                             XIN CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN

TÊN THÁNH

HỌ & TÊN

QUA ĐỜI

GHI CHÚ

Philomenna

Vũ Thị Mến

20/01/1958

Nhà phước

Anna

Ngượi

27/01/1970

Nhà phước

Anna

Kiên

06/01/1971

Nhà phước

Anna

Viên

06/01/1971

Hộ tu

Anna

Ng. Thị Ơn (Ngắm)

25/01/2006

 

Agnes

Vũ T. Ngượi (Thảo)

13/01/2010

 

Maria

Ng. Thị Sê (Tâm)

03/01/2011

 

Têrêxa

Bùi T. Vân (Trinh)

16/01/2013

 

Phaolô M.

Nguyễn Minh Nhật

17/01/2007

GMGPXL