Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Chúc Mừng Bổn Mạng Cécilia 22-11- 2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG 

- Cộng đoàn TGM Xuân Lộc

- Chị Kim Chi - Cộng đoàn Hồng Đào