Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Mừng Lễ Đức Mẹ Dâng Mình 21-11-2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

- Khối Học Viện

- Chị Nguyễn Thị Nhâm - Cộng đoàn Lãm Hà

- Chị Nguyễn Thị Hoài - Cộng đoàn Kẻ Sặt