Chúc Mừng Bổn Mạng Têrêxa Avila 15-10-2018

 

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

  •  Quý chị Khối Têrêxa Avila
  • Chị Trần Thị Thục - Nhà Mẫu Tâm
  • Chị Nguyễn Thị Mầu - cộng đoàn Nhà Mẹ
  • Chị Hoàng Thị Giang - cộng đoàn Bãi Dâu
  • Chị Đoàn Thị Linh Thông - cộng đoàn Lãm Hà
  • Chị Đoàn Thị Oanh - cộng đoàn Hồng Đào