Chúc Mừng Bổn Mạng Đức Maria Mân Côi 07-10-2018

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

 

- Khối Mân Côi

- Cộng đoàn Giang Điền

- Chị Trần Thị Nhiệm - Pt cộng đoàn Kẻ Sặt

- Chị Nguyễn Thị Kim Mai - Cộng đoàn Martino

- Chị Ngô Thị Huế- cộng đoàn Hải Phòng

- Chị Bùi Thị Nhinh - cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Phạm Thụy Ý Nhi - cộng đoàn Nhà Mẹ