Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Monica ngày 27- 08- 2018

 

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Monica Thanh Minh- Cộng đoàn Nhà Mẹ