Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Chúc Mừng Bổn Mạng Lễ Thánh Rosa Lima ngày 23- 08- 2018

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

Chị Nguyễn Thị Thay - Cộng đoàn Kẻ Sặt

- Chị Nguyễn Thị Hoa - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Nguyễn Thị Mai Hương - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Dương Thị Sáu - Cộng đoàn Ko'bey

- Chị Nguyễn Thị Minh Tâm - Cộng đoàn An Bình

- Chị TTK Nguyễn Thị Cẩm Hồng - Cộng đoàn Nhà Mẹ

- Chị Quản lý Phạm Thảo Ly - Cộng đoàn Nhà Mẹ