Suy niệm Lễ Các Thánh Nam Nữ

NÊN THÁNH BẰNG TÌNH MẾN

Gm. Giuse Vũ Văn Thiên

Khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta long trọng tuyên xưng bốn đặc tính của Giáo Hội: Duy nhất, Thánh thiện, Công giáo và Tông truyền. Thánh thiện vừa là ơn gọi của người tín hữu, vừa là một đặc tính nổi bật của cộng đoàn những người tin vào Chúa Ki-tô. Chính sự thánh thiện đã tô điểm hình ảnh của Giáo Hội và làm cho Giáo Hội trường tồn với thời gian.
 
Ngay từ thời Giáo Hội sơ khai, những ai tin vào Chúa Giê-su đã được gọi là “các thánh” (x. Cv 9,13; 1 Cr 6,1), và các cộng đoàn Đức tin cũng được gọi là “cộng đoàn các thánh”. Đương nhiên, khi dùng khái niệm này để chỉ các tín hữu, các tác giả không có ý “phong thánh” cho mọi tín hữu, nhưng muốn nhắc tới một danh dự và bổn phận: danh dự vì họ được mang tên Đức Ki-tô; bổn phận, vì họ phải cố gắng mỗi ngày để nên giống Đức Ki-tô, Đấng Thánh của Thiên Chúa.
 
Giáo Hội thánh thiện, vì Giáo Hội là hiện thân của Chúa Giê-su. Nhờ Chúa Giê-su, Giáo Hội có khả năng thánh hoá mọi vật mọi loài. “Tất cả các công việc của Giáo Hội đều hướng về mục đích là thánh hoá con người trong Đức Ki-tô và tôn vinh Thiên Chúa” (Hiến chế Phụng vụ Thánh, Công đồng Va-ti-ca-nô II, số 10).
 
Thời xưa, khi nói đến các thánh, chúng ta chỉ nghĩ đến Đức Trinh nữ Maria, Thánh Giuse, Thánh Phê-rô và Phao-lô cùng với các vị thánh có tên trong Kinh cầu Các thánh hoặc trong Sổ bộ các thánh đã được Giáo Hội tuyên phong. Ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta hướng lòng lên trời cao chiêm ngưỡng cộng đoàn đông đảo các thánh nam nữ. Họ là những vị thánh đã được Giáo Hội tôn phong và đặt trên bàn thờ; nhưng họ cũng là những người, tuy chưa được tôn phong, đã được Chúa thưởng công vì suốt đời tận tuỵ hy sinh, mến Chúa yêu người. Trong cộng đoàn đông đảo các thánh, cũng có những người xưa đã là tội nhân, nhưng được ơn Chúa tác động và biến đổi cuộc đời, sám hối chân thành và quyết tâm nên thánh. Các thánh là “những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao. Họ đã giặt và tẩy áo mình trong máu con chiên” (Bài I). Như vậy, hào quang thánh thiện là phần thưởng Chúa ban cho những ai đã kiên định trong Đức tin và trung thành trong gian nan thử thách.
 
Lễ Các thánh là niềm hy vọng và khích lệ cho chúng ta là những người đang bước đi trên con đường lữ thứ trần gian. Công đồng Va-ti-ca-nô II nhấn mạnh: “Được ban cho những phương tiện cứu độ dồi dào và cao cả như thế, tất cả các Ki-tô hữu, dù trong hoàn cảnh và bậc sống nào, mỗi người trong con đường của mình, đều được Chúa kêu gọi đạt tới sự thánh thiện trọn hảo như Chúa Cha là Đấng trọn hảo” (GH 11).
 
Nhiều người ngày nay cho rằng nên thánh là một lý tưởng cổ xưa xa vời, không liên quan đến đời sống hiện tại của các tín hữu. Khi cùng đọc và suy tư lời giảng dạy của Chúa về “Tám mối phúc thật”, Phụng vụ muốn khẳng định với chúng ta: ơn gọi nên thánh vô cùng cần thiết và gần gũi chúng ta, như hơi thở, như lương thực hằng ngày. Hơn nữa, chúng ta có thể nên thánh bằng những việc làm rất đơn sơ dung dị trong cuộc sống, tức là thực hiện các mối phúc mà Chúa Giê-su đã rao giảng. Những người được nên thánh không phải vì họ đã làm những việc ngoạn mục lớn lao, thay đổi thế giới, nhưng là những người có Đức tin chân thành, Đức cậy kiên vững và có Đức mến nồng nàn. Nhờ những nhân đức “đối thần” này, họ sẵn sàng có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, kiên định trong lúc sầu khổ, luôn ao ước được nên công chính, chuyên cần thực thi lòng nhân hậu, luôn sống trong sạch ngay thẳng, bền chí xây dựng hoà bình và vì Chúa, họ sẵn sàng chịu bách hại thiệt thòi để Danh Chúa cả sáng. Nên thánh là thực hiện một trong những mối phúc này, được soi sáng và thúc đẩy nhờ Tình Yêu. Thánh Tê-rê-sa đã khám phá ra điều đó và đã khẳng định: “Tình Yêu bao gồm nơi mình tất cả các ơn gọi, Tình Yêu là mọi sự và Tình Yêu bao trùm khắp không gian và thời gian… tắt một lời, Tình Yêu thì vĩnh cứu”.
 
“Mỗi vị thánh đều có một quá khứ; mỗi tội nhân đều có một tương lai“. Điều này khẳng định với chúng ta, dù tội lỗi thế nào đi nữa, chúng ta cũng không tuyệt vọng, vì Chúa luôn ban ơn dìu dắt chúng ta. Nếu chúng ta yêu mến và can đảm nắm lấy bàn tay Ngài, Ngài sẽ giúp chúng ta trên con đường nên thánh.