THẬP GIÁ- ĐAU KHỔ VÀ SỰ CHẾT

         Thập giá- đau khổ và sự chết được nói đến trong liên hệ với Mầu nhiệm Cứu độ. Nhiều người đã lầm tưởng thập giá Đức Kitô là điều ô nhục. Họ có cái nhìn không đúng. Thập giá- đau khổ và cái chết của Đức Kitô là vinh quang của Người. Một vinh quang bất diệt và vững bền.  Chỉ có Thập giá- đau khổ và cái chết của Đức Kitô mới mang lại ơn cứu thoát, sự sống mới và cho ta những ý nghĩa đích thực trong cuộc đời.

          Ai sinh ra và sống đời Kitô hữu mà không có thập giá, không phải qua đau khổ. Cảm nhận rằng Thập giá- đau khổ và sự chết là hành trang của chúng ta để vào cuộc sống hôm nay và mai sau. Tình yêu đi kèm với Thập giá- đau khổ và cái chết luôn làm cho chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, hạnh phúc và có sự sống mới.

          Thực ra về phương diện tự nhiên, nghe vác Thập giá ai cũng sợ, ai cũng tránh! Càng sợ, càng tránh thì cũng chẳng khỏi! Nó sẽ trở nên nặng nề hơn! Đau khổ cũng thế! Càng chối từ thì đau khổ trở thành cái ách đè nặng đời sống vật chất lẫn tinh thần của chúng ta. Còn sợ chết thì chết cũng đến! Con đường duy nhất là chết để tìm ra sự sống. Chỉ có cái chết và trong cái chết của Đức Kitô mới có sự sống.

          Thập giá hiện diện khắp nơi trong cuộc sống. Thập giá cũng là đích điểm của con người. Không nhìn vào Thập giá chắc chắn chúng ta không biết đâu là điểm phải tới, phải dừng, phải hành động. Cha sở họ Ars đã nói: Thập giá là quyển sách tuyệt vời!

          Thật vậy,

          Thập giá đã dạy cho ta nhiều điều

          Đáng quý và đáng giá…

          Thập giá

          Luôn dìu ta đi tới,

          Thập giá nâng đỡ ta đứng lên

          Thập giá biến u sầu thành hoan lạc

          Thập giá

          Cải hóa mọi tâm hồn

          Thập giá luôn cho ta niềm hy vọng

          Thập giá cứu độ

          Và giải thoát chúng ta

          Thập giá gắn liền đau khổ và sự chết. Đó là thực tại hiện sinh, là con đường đưa đến vinh quang và sự sống.

          Ngày nào có Thập giá của ngày đó!

          Càng đau khổ thì thập giá

          Cuộc đời mới có ý nghĩa

          Thập giá và đau khổ điểm trang

          Cho hành trình sự chết.

          Cùng vác Thập giá với Đức Kitô, cùng chịu đau khổ và chết với Người. Chắc chắn chúng ta cũng sẽ được sống với Người trong vinh quang.

Hoài Đơn Phương