QUA THÁNH GIÁ BƯỚC VÀO TÌNH YÊU

           Bước đường Thánh giá là một đề nghị khó có thể chấp nhận, vì xem ra có vẻ vô tưởng nhu nhược. Tuy nhiên, xét cho cùng và kinh nghiệm của hai ngàn năm lịch sử ơn cứu độ, nhất là kinh nghiệm đã được thể hiện nơi các vị thánh, đề nghị theo Chúa trên đường Thánh giá, không phải là vô tưởng, mà là con đường duy nhất, con đường của tình yêu, có sức hoán cải thù ghét và bạo động. Đó cũng không phải là thái độ nhu nhược, nhưng là sức mạnh của tình yêu, của sự đại lượng của con tim không chiều theo bạo động và thù ghét. Đó chính là thái độ thiêng liêng của con tim đã hoàn toàn thoát khỏi thù ghét và bạo động. Đức Cha Helder Camara, người Batây, cảm hứng theo Phúc âm đã nói: “Thà để cho người ta bắn tôi, còn hơn là tôi bắn người ta”. Áp dụng vào những hoàn cảnh cuộc sống thường nhật ta có thể nói như sau: Thà rằng tôi bị xúc phạm còn hơn là xúc phạm người khác; thà chịu bị bạc đãi còn hơn là bạc đãi người khác….Chỉ trong tinh thần này chúng ta mới có thể hiểu được những lời dạy của Chúa Kitô và lấy đó làm kim chỉ nam cho cuộc sống hằng ngày. Chúng ta có thể nghe lại những lời đó như sau:

“Các con hãy có lòng nhân hậu, như Cha các con là Đấng nhân hậu. đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán; đừng kết án để khỏi bị kết án; hãy tha thứ và các con sẽ được tha thứ”(Lc 6,36-37) “các con đã nghe người xưa nói: mắt đền mắt, răng thế răng. Nhưng Ta nói: Đừng chống cự kẻ dữ; ngược lại, nếu bị vả má phải, hãy đưa luôn cả má trái; ai đưa con ra tòa để lấy áo trong, thì hãy đưa luôn cả áo ngoài cho họ nữa; ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi hai. Ai xin thì cho, và có ai muốn vay mượn thì đừng ngoảnh mặt đi. Các con đã nghe nói: hãy yêu thương anh em và ghét bỏ kẻ thù. Nhưng ta nói: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những người bắt bớ các con, để các con xứng đáng là con của Cha trên trời, Đấng cho mặt trời mọc soi sáng kẻ dữ cũng như người lành và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất lương. Nếu các con chỉ yêu thương những người yêu thương các con, thì hỏi các con đáng phần thưởng chi nữa? Những người thu thuế chẳng làm thế sao? Nếu các con chỉ chào hỏi anh em bạn bè, hỏi có chi là lạ? dân ngoại chẳng làm thế sao? Vậy các con hãy nên trọn lành, như Cha các con là Đấng trọn lành”(Mt 5, 38-48).

          Những lời trên của Chúa không cần nhiều giải thích, nhưng cần rất nhiều thời giờ từ phía những ai khiêm tốn lắng nghe Lời Chúa, để cho lời đó thấm sâu vào trong tâm hồn, trờ thành xác tín vững chắc, biến đổi nếp sống những môn đệ Chúa. Những lời trên chỉ rõ cho chúng thấy thế nào là theo Chúa trên con đường Thánh giá để bước vào sống trong tình yêu Chúa và thực hiện tình yêu Chúa giữa anh chị em trong xã hội còn nhiều tranh chấp và hận thù ngày nay.Thánh giá Chúa Kitô làm đảo lộn trọn cả cuộc đời chúng ta, đổi ngược tiêu chuẩn sống, các bậc thang giá trị, cách hành động và cách xử thế theo thói thường. Thánh giá Chúa đòi phải thay đổi hoàn toàn tâm thức. Đó là dấu chỉ mâu thuẫn. Tuy nhiên, chỉ người môn đệ nào khiêm tốn chấp nhận những đề nghị của Thánh giá, thì mới có thể thành Chứng Nhân của Tình yêu, có khả năng biến cải thế giới thành nơi êm thắm có thể sống được và thành vườn cây xum xuê mời gọi chim chóc quy tụ hót vang. Các nhà khoa học, các kỹ thuật gia, các nhà tư tưởng, đang cố gắng để góp phần đưa nhân loại vượt qua được những thử thách, tranh chấp hiện tại, để bước vào ngàn năm thứ ba với nhiều an bình hơn. Chúng ta không chối bỏ những cố gắng tích cực này. Nhưng nếu “Thiên Chúa không cùng xây nhà với con người”, thì liệu con người có thể thành công hay không? Nếu chấp nhận Thiên Chúa đến cùng xây nhà với con người, thì con người, hay ít ra mọi môn đệ của Chúa hôm nay, phải thật sự theo Ngài trên con đường Ngài đã đi qua, con đường thập giá, con đường hy sinh chính bản thân để xây dựng tình yêu thương.

          Lạy Chúa, Thánh giá Chúa luôn mời gọi chúng con hãy dấn thân tích cực để cho sức mạnh tình yêu Chúa biền đổi cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con nhớ rằng chúng con chỉ có thể chiến thắng quyền lực của sự dữ bằng sức mạnh từ Thánh giá Chúa mà thôi. Amen.

Lm Phêrô Nguyễn Văn Tài