Thập giá- Tình yêu của Đấng Cứu Độ

Từ muôn thuở Thiên Chúa đã yêu thương con người. Tình yêu ấy được minh chứng bằng những hành động cụ thể : Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, chia sẻ sự sống  và mọi nguồn phú túc cho con người. Tình yêu của Thiên Chúa ngày càng mãnh liệt hơn khi Ngôi Hai nhập thể làm người. Ngài đến sống giữa lòng nhân loại, giống nhân loại mọi bề ngoại trừ tội lỗi. Đặc biệt  hơn, nơi Thập giá, Thiên Chúa đã đẩy tình yêu lên mức cao nhất là trao ban chính Con Một của Ngài cho chúng ta. Thật vậy, Con Thiên Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi hiến mạng sống của Ngài cho chúng ta (Ga 15, 13). Ngài yêu chúng ta ngay cả khi chúng ta cùng cực nhất trong tội. Một tình yêu được trao ban cách nhưng không; một tình yêu không đơn thuần là những món quà vật chất; cũng không chỉ dừng lại ở những ân huệ siêu nhiên. Nhưng quý giá thay, đó chính là Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời củaThiên Chúa, Đấng đã yêu và chết vì yêu. Vì thế, vẻ đẹp của Thập giá chính là vẻ đẹp của một tình yêu mạnh mẽ, là tiếng nói hùng hồn của một tình yêu bảo vệ, là ngôn ngữ xinh đẹp của một mối tình trầm lắng dịu dàng và cũng là dấu ấn sâu đậm của một tình yêu lớn lao, duy nhất, chân thật và vĩnh cửu trong lịch sử nhân loại. Hơn nữa, nhờ cái chết và sự phục sinh của Đấng Chịu Đóng Đinh, chúng ta thấy được “tình yêu mạnh hơn sự chết”, phá tan mọi thù hận, làm nẩy sinh nguồn sức sống vô tận cho toàn thể nhân loại. Vì vậy, khi ngắm nhìn Thập Giá Chúa Giê-su với niềm  tín thác và yêu thương, chúng ta sẽ tìm thấy và cảm nghiệm được nguồn bình an chân thật, niềm vui vĩnh cửu, cùng một hạnh phúc tròn đầy nơi trái tim yêu thương của Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, Chúa đã yêu và chết vì chúng con, xin cho chúng con cũng biết đáp lại tình yêu của Chúa, bằng đời sống hy sinh quên mình để phục vụ và dấn thân trong sứ mạng vì Chúa và vì mọi người. Amen.

TT.MTGXL