Con đường Thập giá

Thực trạng đời tu vẫn là thăng trầm, gian lao, thách đố...đòi hỏi ta luôn ở tư thế sẵn sàng hy sinh. Hy sinh là hành trang của những ai bước đi trên con đường Thập giá. Khi chọn Đức Kitô, chính là lúc ta bắt đầu bước vào con đường hẹp và nơi đó có những động cơ thúc đẩy ta yêu mến Ngài. Đôi khi lại khiến tâm tư giao động, suy tư rồi dường như chán ngán!! Rồi bừng tỉnh nhớ ra rằng: "Con đường Ngài đã đi là con đường thập giá" mà còn đường thập giá luôn tiến dẫn đến vinh quang.

"Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Kitô.

Nơi Ngài, ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, Phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu rỗi..."

Từng ngày sống với ba lời khuyên Phúc âm và đời sống cộng đoàn là ta đang ở trên con đường thập giá, vì bước đi trong hành trình đó đòi hỏi ta phải hy sinh và từ bỏ mỗi ngày. Con đường thập giá luôn là một thách đố đối với ta cũng như đối với mỗi người.

Cầu xin ơn

Biết vượt thắng thử thách

Và để cho

Tình Chúa mãi dâng cao

Hồng ân Chúa luôn luôn mãi dâng trào

Và để rồi

Con có thể cảm nghiệm

Một tình yêu Thiên Chúa dành cho con

Đến thế nào? Làm sao con hiểu nổi?!

Vẫn mong rằng con vui đáp trong quảng đại, phó thác và tin yêu. Biết cho đi thì Thiên Chúa sẽ lấp đầy những khoảng trống của tâm hồn. Sẵn sàng dấn thân phục vụ và sống tốt đời tu trong niềm tin, cậy, mến...

Lạy Chúa

Con đường nào Chúa đã đi qua

Con đường nào Ngài ra pháp trường

Con đường nào hằn bao chua xót!

Đó là đường Canvê

Đó là đường thập giá...

Và lạy Chúa, "xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập giá trên đường đời con đi. Xin cho con được chết với Ngài để được sống với Ngài vinh quang".

Lạy Chúa 

Thập giá là con đường Chúa chọn

Chính vì thế con cũng xin được chọn

Thập giá là con đường Chúa đi

Nên con cũng xin được bước đi

Thập giá là con đường Chúa yêu mến

Vì vậy đó cũng là con đường con xin được

Mến yêu từng ngày, mến yêu...

Với ơn Chúa, với hy sinh và cố gắng...

Vai mang Thập giá lên đường. Tình thương của Chúa tình thương tuyệt vời. Con đường Thập giá Chúa ơi! Con đường phục vụ con đường chứng nhân. Con đường Thập giá hồng ân. Yêu thương, chia sẻ hy dâng trọn đời...

HOÀI ĐƠN PHƯƠNG