Hình ảnh Khối Thanh Tuyển tham dự ngày Quốc tế ơn gọi lần thứ 55 năm 2018 tại GX Bình Lâm Giáo hạt Phương Lâm