Văn Nghệ mừng Bổn mạng chị Tổng Phụ Trách, quý chị Tổng Cố vấn và quý chị em mang Thánh Hiệu Anna 26-08-2018