Mừng Bổn Mạng lễ Đức Maria lên trời 15-08-2017

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

KHỐI HƯU DƯỠNG - Cộng đoàn nhà Mẹ

CỘNG ĐOÀN THỦY GIANG

Chị PHẠM THỊ KIM HOA - Tổng Thư Ký

Chị CHU THỊ NÊ - Giám Sư Học Viện

Chị  NGUYỄN THỊ THANH NGA - Phụ trách cộng đoàn nhà Mẹ

Chị TRẦN THỊ SÂM - Phụ trách cộng đoàn  Thuận hòa

Chị NGUYỄN THỊ NHUÂN - Phụ trách cộng đoàn Giang Điền

Chị NGUYỄN THỊ GIÁM - Phụ trách cộng đoàn Xuân Trường

Chị LÊ THỊ HƯƠNG - Phụ trách cộng đoàn Hải Phòng

Chị NGÔ THỊ THU HẢI - Phụ trách cộng đoàn Thủy Giang

Chị ĐINH THỊ KIM PHƯỢNG - Phụ trách cộng đoàn Bãi dâu

Chị NGUYỆN THỊ MẾN (SỰ) - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị KHỔNG THỊ NHIỆM - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị BÙI THỊ RỊU - Cộng đoàn Trà Cổ

Chị HÀ THỊ NHA - Cộng đoàn Kẻ Sặt

Chị NGUYỄN THỊ XUẤT - Cộng đoàn Martinô

Chị NGUYỄN THỊ PHẦN -  Cộng đoàn Thánh Linh

Chị ĐỖ THỊ THANH NHIÊN - Cộng đoàn Thuận Hòa

Chị ĐỖ THỊ KHOÁT - Cộng đoàn Kim Bích

Chị NGUYỄN THỊ ĐIỆP - Cộng đoàn Xuân Trường

Chị ĐỖ THỊ SÂM - Cộng đoàn Giang Điền

Chị ĐÀO THỊ OANH - Cộng đoàn Lãm Hà

Chị TẠ XUÂN QUỲNH - Cộng đoàn Kơbey

Chị TRẦN THỊ HẰNG - Cộng đoàn Kẻ Sặt

Chị NGUYỄN THỊ MAI TRANG - Cộng đoàn Giang Điền

Chị NGUYỄN THỊ QUÝ LINH - Cộng đoàn Thủy Giang

Chị TRẦN THỊ THÚY - Cộng đoàn An Bình

Chị NGUYỄN THỊ LOAN - Cộng đoàn Hải Phòng

Chị NGUYỄN THỊ DIỄM KIỀU - Cộng đoàn Sao Mai

Chị VŨ THỊ THƠ - Cộng đoàn Thủy Giang

Chị NGUYỄN THỊ THANH XUÂN - Cộng đoàn H' Neng

Chị NGUYỄN T HỊ PHƯỢNG LOAN - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị NGUYỄN THỊ NGUYỆT - Cộng đoàn An Bình

Chị BÙI THỊ XUÂN XINH - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị NGUYỄN THỊ MAI HUYỀN - Cộng đoàn Thủy Giang

Chị NGUYỄN THỊ DINH - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị BÙI THỊ KIM PHƯỢNG - Cộng đoàn Hải Phòng

Chị NGUYỄN THỊ TƯƠI - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị VŨ THỊ TRINH KHUYÊN - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị ĐOÀN THỊ THÀNH - Cộng đoàn Lãm Hà

Chị NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - Cộng đoàn St. Rémi

Chị NGUYỄN THỊ HỒNG - Cộng đoàn H' Neng

Chị NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị VŨ THỊ HOA - Cộng đoàn Lãm hà

Chị TRẦN THỊ NHƯ - Cộng đoàn Hải Phòng

- Chị NGUYỄN THỊ LỤA - Cộng đoàn nhà Mẹ

Chị PHẠM THỊ KIM TIẾN - Tòa Giám Mục Xuân Lộc

Chị TRẦN THỊ TRINH - Cộng đoàn Lãm Hà

Chị NGUYỄN THỊ MAI NHUNG - Cộng đoàn Ko'bey

Chị NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị TRẦN THỊ HƯƠNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị ĐOÀN THỊ THÊU - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị HOÀNG THỊ THIÊN HƯƠNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

Chị NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG - Cộng đoàn Thuận Hòa

Chị PHẠM THỊ THƯ - Cộng đoàn Kim Bích

Chị TRÀ THỊ THOA - Cộng đoàn Kẻ Sặt

Chị Trần Xuân Hạnh - Cộng đoàn Thuận Hòa

Chị LÊ THỊ KIM NGÂN - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị NGUYỄN THỊ ÂN - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị PHẠM THỊ THE- Cộng đoàn Hồng Đào

Chị DƯƠNG BÍCH TUYỀN - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị  NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị NGUYỄN THỊ HOÀI THƯƠNG  - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị NGUYỄN THỊ MỘNG THƯỜNG  - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị HOÀNG THỊ HOA - Cộng đoàn Hồng Đào

Chị HOÀNG THỊ TƯƠI - Cộng đoàn Hồng Đào