Mừng Bổn Mạng Phanxicô Xaviê 03-12 -2017

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

          -  Cộng đoàn Xuân Trường

              Kính chúc quý chị trong cộng đoàn luôn khỏe mạnh, vui tươi và bình an. Nguyện xin Thánh bổn mạng luôn cầu bầu cùng Chúa ban cho quý chị lòng nhiệt thành truyền giảng Tin Mừng, để Nước Chúa ngày được tỏa sáng hơn.