Mừng Bổn mạng Maria – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội 08-12-2017

 

CHÚC MỪNG BỔN MẠNG

CỘNG ĐOÀN THUẬN HÒA

CHỊ TRẦN THỊ ANH - Tổng Quản Lý

CHỊ ĐÀO THỊ MAI XINH - Giám Sư Tập viện ​

CHỊ VŨ THỊ MỪNG - Phụ trách cộng đoàn Trà Cổ

CHỊ NGUYỄN THỊ PHONG - Phụ trách cộng đoàn Kim Bích

CHỊ ĐÀO THỊ ÁNH - Phụ trách cộng đoàn Sao Mai

CHỊ NGUYỄN THỊ SAO - Phụ trách cộng đoàn Martinô

CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH - Phụ trách cộng đoàn Kơbey

CHỊ PHẠM THỊ NGƯỢI - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ ĐỖ THỊ KHÍCH - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ TRẦN THỊ LÀNH - Cộng đoàn Sao Mai

CHỊ NGUYỄN THỊ CƯƠNG - Cộng đoàn Trà Cổ

CHỊ NGUYỄN THỊ THIẾP - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ HOÀNG THỊ VỮNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN THỊ HẬU - Cộng đoàn Kim Bích

CHỊ PHAN THỊ TÂM - Cộng đoàn Bêtania

CHỊ HOÀNG THỊ THỂ - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ ĐOÀN THỊ BẠCH TUYẾT - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ ĐẶNG THỊ TRUNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ TRẦN THỊ HOA - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN THỊ HUỆ - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ BÙI THỊ MAI - Cộng đoàn Trà Cổ

CHỊ PHẠM THỊ LƯỢC - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ ĐÀO THỊ YẾN  - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ PHẠM THỊ THANH MAI - Cộng đoàn Bêtania

CHỊ KHỔNG THỊ HÒE - Cộng đoàn Kẻ Sặt

CHỊ NGUYỄN THỊ THÙY LINH - Cộng đoàn Kim Bích

CHỊ NGUYỄN THỊ KIM LỆ - Cộng đoàn Kẻ Sặt

CHỊ ĐỖ THỊ KIM LOAN - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ PHẠM THỊ CÚC - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN THỊ THÙY - Cộng đoàn Thủy Giang

CHỊ BÙI THỊ TUYẾT - GX Vườn Ngô​

CHỊ NGUYỄN THỊ THU HÀ - Tòa Giám Mục Xuân Lộc

CHỊ NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ - Philippines

CHỊ ĐỖ THỊ KIM TUYẾN - Cộng đoàn Hải Phòng

CHỊ NGUYỄN THỊ LỆ TRINH - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ TRẦN THỊ PHƯỢNG - Cộng đoàn St. Rémi

CHỊ LẠI THỊ THU HÀ - Cộng đoàn Xuân Trường

CHỊ ĐẶNG THỊ KIM HUỆ - Cộng đoàn Bêtania

CHỊ NGUYỄN THỊ HƯƠNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ MAI THỊ PHƯƠNG OANH - Cộng đoàn Tân Phú

CHỊ NGUYỄN THỊ THANH LAN - Cộng đoàn Kim Bích

CHỊ NGUYỄN THỊ BÍCH LIÊN - Cộng đoàn Tân Phú

CHỊ NGUYỄN THỊ THÙY CHI - Cộng đoàn Kẻ Sặt

CHỊ TRỊNH THỊ THU HUYỀN - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN HỒNG XUÂN HƯƠNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ TRẦN THỊ KIM LOAN - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN THỊ HOÁN - Cộng đoàn Trà Cổ

CHỊ NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ PHẠM THỊ HỒNG THẮM - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN THỊ MINH NGUYỆT - Cộng đoàn Bãi Dâu

CHỊ NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG - Cộng đoàn Kẻ Sặt 

CHỊ TRẦN NGUYỄN THANH TRANG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ BÙI THỊ TRANG - Cộng đoàn An Bình​

CHỊ NGUYỄN THỊ THU THỦY - Cộng đoàn Trà Cổ

CHỊ NGUYỄN THỊ PHƯỢNG - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ LÊ BẢO KIM - Cộng đoàn Nhà Mẹ

CHỊ NGUYỄN TH.THANH THẢO - Cộng đoàn Giang Điền​

CHỊ PHẠM THỊ ĐỊNH - Cộng đoàn Hồng Đào

CHỊ ĐINH THỊ THÚY KIỀU - Cộng đoàn Hồng Đào

CHỊ BÙI NGỌC DIỄM - Cộng đoàn Hồng Đào

CHỊ BÍCH PHƯƠNG – cộng đoàn Hồng Đào

CHỊ Y DƯỚP – cộng đoàn Hồng Đào