Một số hình ảnh buổi sinh hoạt và mừng Bổn mạng Khối Học Viện 21-11-2017