Mừng Ngày Hiên Chương Nhà Giáo Việt Nam 20-11-2017

Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam quý chị em làm việc trong công tác giáo dục. Kinh chúc quý chị em nhiều sức khỏe, niềm vui trong sứ vụ trồng người của mình.