Mừng Bổn mạng Anna 26-07-2017

Trong tâm tình của ngày lễ Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria, kính chúc Dì tổng phụ trách, Dì phó tổng phụ trách, Dì Tổng cố vấn, quý bề trên và một số chị em mang thánh hiệu Anna được dồi dào sức khỏe, niềm vui và sự bình an trong tình yêu của Đức Kitô. Nguyện xin thánh Anna luôn cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho Dì Tổng, Dì phó, quý bề trên và chị em luôn hạnh phúc trong đời dâng hiến, phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân.