Lịch công giáo
Đài chân lý Á Châu
Radio Vatican
Sinh hoạt hè 2017
Hong an Tien Khan 2018
Hong an Vinh Khan 2018
Mung Kim Khanh- Ngan Khanh Khan Dong 2018

Hình ảnh quý chị Ban Truyền Giáo thăm người nghèo giáo xứ Đăklua- Xuân Lộc và giáo xứ Nghị Đức giáo phận Phan Thiết