Hình ảnh quý chị Ban Truyền Giáo thăm người nghèo giáo xứ Đăklua- Xuân Lộc và giáo xứ Nghị Đức giáo phận Phan Thiết