Hình ảnh Ban Truyền Giáo thăm và tặng quà người nghèo Dân Tộc Ê ĐÊ, Gíao họ BÙ SA-BÙ CÓ, GP BUÔN MÊ THUỘT