Hình ảnh Ban Truyền Giáo thăm và phát quà cho một số gia đình thuộc Giáo xứ Cát Tiên.