Thăm và phát quà một số gia đình thuộc Giáo xứ Đăng Hà - Giáo phận Ban Mê Thuột