Thăm Bệnh Nhi Tại Bệnh Viện Nhi - Đồng Nai

Ngày 8-1-2017, Quý chị em trong ban Truyền Giáo của Hội Dòng đã đến thăm các bệnh nhi tại Bệnh Viện Nhi tỉnh Đồng Nai