Thánh lễ

  GIÁO PHẬN XUÂN LỘC HƯỚNG DẪN TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO PHẬN Tại các Giáo xứ và Hội Dòng   ..