Hướng dẫn - Giải đáp

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC VỀ PHỤNG VỤ   Những thắc mắc sau đây hầu như chỉ liên quan đến Nhà Mẹ. Tuy nhiên cũng là cơ hội để chúng ta tìm hiểu và t..
1/ TAM NHẬT THÁNH: -- Trong tam nhật thánh không cử hành bất cứ thánh lễ nào kể cả an táng, nhưng có thể cử hành nghi thức an táng. -- Nếu một c..