Suy niệm - Cầu nguyện

ĐƯỢC GẶP CHÚA Luca 7,36-50  http://menthanhgiaxuanloc.org/image/data/demo/01 - Tai Lieu tieng Anh tham khao.pdf “Một phụ nữ vốn là người tộ..
              Sự thật về Thiên Chúa được bày tỏ nơi Đấng là Thiên Chúa thật khi Người chịu chết trên thập giá. Nơi ..
Nếu ta đã từng một lần bị bỏ rơi, cảm thấy đau khổ và cần đến người khác ở bên cạnh như thế nào, thì ta sẽ phần nào hiểu được sự cô đơn của Chúa Giêsu..
Linh mục Victor Hoagland, Dòng Khổ Nạn (Passionist), đã mở cả một trang mạng (www.cptryon.org/xpipassio) để nói đến Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu về..
  Ngày thứ sáu, Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá vì tự nguyện vâng phục đúng như thánh Phaolô viết:” Ngài vâng lời cho đến chết…chết trên câ..
“Ông Giêsu ơi, khi ông vào nước của ông, xin nhớ đến tôi.”(Lc 23, 42) Đây là lời kêu xin của người trộm lành trên thập giá bên cạnh Đức Giêsu đã nó..
Hạt Giống Tự Mọc.pdf   Hạt giống tự mọc là hình ảnh được Chúa Giêsu dùng để diễn tả mầu nhiệm Nước Trời. Dụ ngôn nói về tiềm năng mà hạ..
Một buổi chiều của màu tím, một cảnh thê lương trên đỉnh đồi Canvê: “Con Thiên Chúa chịu đóng đinh trên thập giá”, một hình ảnh xót xa dưới chân thập ..
 Vào năm 856, các nhà khảo cổ đã thực hiện một cuộc khám phá đầy thú vị ở Balatin tại thành phố Roma. Khi đào bới những lớp đất bao phủ một trại ..
Đức Giêsu, Ngài là Người Con duy nhất của Chúa Cha, vì yêu thương nhân loại Người đã tự nguyện vâng lời Chúa Cha và đến trần gian. Người đã đến trần g..
Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban Gioan 4,5-14 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ô..
Những người Do Thái trong thời Chúa Giêsu đang trông chờ một Đấng Mêsia đã được tiên báo sẽ giải thoát họ khỏi ách nô lệ. và theo quan niệm của họ, th..
Đời sống con người là một chuỗi những mối tương quan được đan dệt với nhau. Và có lẽ điều đáng sợ nhất đối với đời sống chung ấy là sự vô tâm, vô cảm ..
Thập giá không phải là kết điểm của một con đường, mà là cổng dẫn vào sự sống siêu vượt: thất bại chuyển hóa thành chiến thắng; chính chỗ mà sự sống b..
“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.”(Mc 14, 34). Khi phải đối diện với một thực tế và những đau khổ mà Chúa sắp phải t..