Chầu Thánh Thể

ĐƯỢC GẶP CHÚA Luca 7,36-50  http://menthanhgiaxuanloc.org/image/data/demo/01 - Tai Lieu tieng Anh tham khao.pdf “Một phụ nữ vốn là người tộ..
Nếu chị nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban Gioan 4,5-14 Vậy, Người đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha, gần thửa đất ông Gia-cóp đã cho con là ô..
Chia sẻ lời Chúa trong giờ chầu thay Giáo Phận Mt 1,18-24 “Chúa Giêsu Kitô Giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây…”. Khi kể về hoàn cảnh Giáng s..
Chúa Nhật 16/11/2014 Tôn Thờ Thánh Thể (Hành hương nhà thờ giáo xứ Bắc Hải) THẦY ĐẾN RỒI - THẦY GỌI EM Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con th..
THƯA THẦY, THẦY Ở ĐÂU ? Gioan 1,35-39 Hôm sau nữa, Yoan lại đứng đó với hai người trong nhóm môn đồ của ông. Ông ngó về phía Ðức Yêsu đang ngang q..