Bí tích

Tại sao ghét xưng tội?   Có một người bạn Công Giáo rất ghét xưng tội. Anh ấy ghét việc xưng tội đến độ đã 10 năm anh không đi xưng..
                                          &..