PHỤNG VỤ

Chúa Nhật III Mùa Chay – Năm A GẶP GỠ CHÚA GIÊSU (Ga 4, 5 - 42)   “Niềm Vui Tin Mừng tràn ngập tâm hồn và toàn thể đời sống của nhữ..
  Đứa con “trời đánh” trong dụ ngôn “Người Cha Nhân Hậu” (Lc 15:11-32) là đứa con “hoang đàng” chứ không hề “hoang đường”, vì rất thực tế tron..
TÌNH YÊU THANH KHIẾT Một trong những bức tranh nổi tiếng nhất của danh họa Rembrandt, người Hoà Lan, sống vào thế kỷ 17, đó là bức tranh "ba ..
Linh mục Victor Hoagland, Dòng Khổ Nạn (Passionist), đã mở cả một trang mạng (www.cptryon.org/xpipassio) để nói đến Cuộc Khổ Nạn Của Chúa Giêsu về..
  GIÁO PHẬN XUÂN LỘC HƯỚNG DẪN TUẦN TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIUSE BỔN MẠNG GIÁO PHẬN Tại các Giáo xứ và Hội Dòng   ..
THẬP GIÁ NỞ HOA Ta bước vào Tuần Thánh với Lễ Lá. Lễ Lá có một khởi đầu vui nhưng lại có một kết cục buồn. Khởi đầu Chúa Giêsu long trọng vào..
TIN SẼ ĐƯỢC SỐNG  Ga 11: 3-7.17.20-27.33-35 Là người như bao nhiêu người, Chúa Giêsu cũng xót thương, cũng rung động trước nỗi mất má..
 Ga 5: 1-16   Trình thuật Tin mừng kể lại sự kiện một người bị bệnh ngặt nghèo đã lâu, tưởng chừng không còn hy vọng, nhưng may mắn ..
THƯA THẦY, THẦY ĐI ĐÂU? Tin Mừng Ga 13: 21-33.36-38 Những câu hỏi của thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay giúp ta hiểu được cách sâu xa ..
ĐẤNG HẰNG HỮU Tin Mừng Ga 8: 21-30    Đức Giêsu hé mở nguồn gốc thần linh của Người bằng kiểu nói “Tôi Hằng Hữu”. Hằng hữu..
SUY TƯ TỪ LỄ TRUYỀN TIN Lc 1, 26-38 1. Thiên Chúa là Đấng toàn năng. Trước việc sinh con mà vẫn còn đồng trinh, Maria thắc mắc và hỏ..
HÃY LẮNG NGHE TRƯỚC KHI PHÁN XÉT   Tin Mừng Ga 7: 40-53 Ðức Giêsu là nguyên nhân chia rẽ trong dân Do thái: Có người nhận Ngà..
  TÌNH YÊU TỘT CÙNG: CHẾT THAY!  Ga 11: 45-56 Trang Tin mừng vừa nghe, ta nhận ra một khía cạnh rất quan trọng của thần học thá..
CON ÔNG SỐNG (Ga 4, 43-54) SUY NIỆM 1. Thân phận con người  Một người cha có đứa con trai đang bị bệnh sắp chết. Ai trong chúng ta cũ..
CÓ YÊU MỚI HIỂU Tin Mừng Ga 12: 1-11 Tuần Thánh là tuần lễ quan trọng nhất trong năm phụng vụ, tuần lễ tưởng niệm các biến cố cuối cùng..