Tin Thế giới

By TT. MTGXL 30/08/2018 Các tỉnh Hà nam, Giang tây, Chiết giang đang gia tăng các hoạt động nhằm “Hán hóa” Kitô giáo như đốt các Thánh giá, tre..