Ban Thánh nhạc

THẮP SÁNG NIỀM TIN.pdf ..
Chúc Mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam quý chị em làm việc trong công tác giáo dục. Kinh chúc quý chị em nhiều sức khỏe, niềm vui trong sứ vụ&n..
GIOAKIM & ANNA.pdf THÁNH VỊNH 131.pdf ..
THÁNH VỊNH 77.pdf   ​ ..
All Vọng Giáng Sinh -Thánh Gia.pdf ..
  ALL.SUY TÔN THÁNH GIÁ & MẸ SẦU BI.pdf ..
Bờ Vai Giêsu TrT.pdf   ​   Karaoke Bờ Vai Giêsu ..
CÙNG MẸ TẠ ƠN CHÚA .pdf ..
DÂNG CHÚA MÙA XUÂN.pdf ..
Mừng Mẹ Thiên Chúa 2.pdf ..