BAN NGÀNH

CÁC BAN NGÀNH HỌP TỔNG KẾT 2016 Hàng năm, cứ vào tháng 12, các tập thể, cá nhân và ngay trên các trang facebook cá nhân, mọi người đều dừng ch..
MẸ ƠI! Lòng con sung sướng biết bao Được Mẹ thăm viếng Hội dòng chúng con Lòng trào dâng muôn lời cảm mến Lời yêu thươn..
  Hôm nay, Thứ tư ngày 22/03/2017. Sau khi tham dự thánh lễ tại nhà nguyện Hội dòng, tôi cùng với 2 chị trong ban Truyền giáo của Hội dòng và ..