Văn kiện Giáo hội

 Công Bố Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục “Amoris Laetitia” ­(Niềm vui Tình yêu)   Tông huấn có nhan đề “Amoris Laetitia” (N..
MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót (số 1-16)   Phanxicô,  ..
MISERICORDIÆ VULTUS - DUNG MẠO LÒNG THƯƠNG XÓT Tông Sắc mở Năm Thánh ngoại thường về Lòng Thương Xót (số 17-25) Tiếp theo 17.  Mùa Ch..
Nội dung chương I Tông huấn Niềm Vui Yêu Thương Nội dung phần thứ nhất chương I Tông huấn “Niềm Vui  Yêu Thương” của ĐTC Phanxicô Chương ..