Hạnh các thánh

Thánh nữ Monica, mẹ thánh Augustino là một người yêu mến đời sống thiêng liêng, siêng năng đến nhà thờ và tìm nơi cô tịch để cầu nguyện. Bên cạnh ..
Thánh Piô X giáo hoàng tên thật là Giuseppe Melchierre Sartô, sinh tại làng Riese miền Venetia, ngày 02 tháng 6 năm 1835. Cha Ngài ông Giovanni ..
Ngày 1 tháng 11 năm 1954, bốn năm sau khi tuyên bố tín điều Đức Maria hồn xác về trời, Đức thánh cha Piô XII đã long trọng đội triều thiên lên t..
    Ngày 29 tháng 04 THÁNH NỮ CATARINA SIÊNA, ĐỒNG TRINH TIẾN SĨ (1242-1380) ..
  "Lạy Chúa, xin gia tăng đau khổ cho con - Cùng với các đau khổ, xin tăng bội tình yêu cho trái tim con"       &nb..