Giáo lý

Mùa Chay là thời thích hợp để nói về tội và xưng tội. Sợ tội Hiện nay ở Việt Nam chính quyền đang tập trung lập lại trật tự giao thông trê..