Đời sống thánh hiến

Bộ Giáo Luật The Code of Canon Law Bản dịch việt ngữ của Ðức Ông Nguyễn Văn Phương, Linh Mục Phan Tấn Thành, Linh Mục Vũ Văn Thiện,..
THẦN HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN Trần Hữu Hạnh, fsf   MỤC LỤC Mục lục  Chữ viết tắt I. TỪ NGỮ: THÁNH HIẾN 1. Cựu ước ..
TỔNG QUÁT VỀ ĐỜI TU THEO GIÁO LUẬT 1983   1. Đời tu, một từ ám chỉ một hay nhiều thực tại ? Đời tu hay các tu sĩ được nói đến trong bộ G..
Bạn thân mến, Chúng ta đồng ý với nhau rằng “ơn gọi dâng hiến” là một màu nhiệm, nghĩa là chúng ta không tài nào hiểu hết được. Vì là ơn gọi x..